آموزشگاه پرستو دانش (پرستو) در سال 1392 توسط آقای سامیار پیرنجم‌الدین تاسیس شد. در حال حاضر پسوند دانش از نام پرستوی دانش حذف شده است. لذا نام صحیح "آموزشگاه پرستو" است و پرستوی دانش اساسا منسوخ شده است.

وبسایت قدیمی پرستوی دانش هم اکنون غیر فعال است ولی متاسفانه هنوز در سرچ گوگل قابل مشاهده است. به تمام کاربران توصیه میشود به آدرس جدید (آموزشگاه پرستو) مراجعه فرمایید.