ویدیوهای آموزشی زبان انگلیسی کودکان


آموزشگاه زبان پرستو با ارائه ویدیوهای آموزشی (سطح 1) متنوع برای کودکان، یادگیری زبان انگلیسی را جذاب‌تر و مؤثرتر می‌کند. این ویدیوها بر اساس کتاب "First Friends" طراحی شده و هر ویدیو دو صفحه از کتاب را پوشش می‌دهد. این دوره‌ها به چهار ترم تقسیم شده‌اند: ترم اول و دوم بر مبنای "First Friends 1" و ترم سوم و چهارم بر مبنای "First Friends 2" است. ویدیوها با کلاس‌های آنلاین یا حضوری تکمیل می‌شوند تا فرآیند یادگیری کامل‌تر شود.


ترم اول: First Friends 1A

ترم اول: First Friends 1A

ویدیوهای آموزشی ترم اول زبان انگلیسی کودکان بر اساس بخش اول کتاب "First Friends 1" طراحی شده‌اند. هر ویدیو دو صفحه از کتاب را پوشش داده و با کلاس‌های آنلاین یا حضوری تکمیل می‌شوند تا یادگیری جذاب‌تر و مؤثرتر شود.

ترم دوم: First Friends 1B

ترم دوم: First Friends 1B

ویدیوهای آموزشی ترم دوم زبان انگلیسی کودکان بر اساس بخش دوم کتاب "First Friends 2" طراحی شده‌اند. هر ویدیو دو صفحه از کتاب را پوشش داده و با کلاس‌های آنلاین یا حضوری تکمیل می‌شوند تا یادگیری جذاب‌تر و مؤثرتر شود.

ترم سوم: First Friends 2A

ترم سوم: First Friends 2A

ویدیوهای آموزشی ترم سوم زبان انگلیسی کودکان بر اساس بخش اول کتاب "First Friends" طراحی شده‌اند. هر ویدیو دو صفحه از کتاب را پوشش داده و با کلاس‌های آنلاین یا حضوری تکمیل می‌شوند تا یادگیری جذاب‌تر و مؤثرتر شود.

ترم چهارم: First Friends 2B

ترم چهارم: First Friends 2B

ویدیوهای آموزشی ترم چهارم زبان انگلیسی کودکان بر اساس بخش دوم کتاب "First Friends" طراحی شده‌اند. هر ویدیو دو صفحه از کتاب را پوشش داده و با کلاس‌های آنلاین یا حضوری تکمیل می‌شوند تا یادگیری جذاب‌تر و مؤثرتر شود.