آموزش زبان کودکان اصفهان یکی از حساس ترین مراحل آموزش است و باید خلاق ترین معلمان را برای این قسمت انتخاب کنیم. در روش های نوین آموزش به کودکان، دنیا به این نتیجه رسیده است که باید از طبیعت انسان پیروی کرد. ما باید زبان دوم را به کودکان بیاموزیم همانطور که آنها زبان اول را یاد گرفتند.

با توجه به اینکه رعایت استانداردهای آموزش زبان کودکان اصفهان بسیار ضروری است، سعی شده است از روش های هیبریدی حداکثر استفاده را ببریم. در روش هیبریدی بخشی از آموزش به صورت ویدویی در اختیار زبان آموزان قرار می‌گیرد.

این ویدیوها در پرستو به عنوان بهترین آموزشگاه زبان اصفهان تولید شده است و کودکان موظفند قبل از شرکت در کلاس‌های حضوری این فیلم‌ها را مشاهده کنند. این استراتژی دارای چندین مزیت است که در زیر توضیح داده شده است.

فرصت کافی برای بازی های گروهی

دنیای کودکان از جنس بازی‌های گروهی است. شرکت در "کلاس زبان انگلیسی کودکان" فرصتی ویژه برای یادگیری در دنیای امروز است که آنها شریکی برای بازی و تفریح ندارند. ما از بازی های گروهی در کلاس به عنوان ابزاری ویژه برای آموزش استفاده می‌کنیم.

به همین دلیل ترجیح می دهیم آموزشهای فردی را از طریق ویدئوهای جذاب و استاندارد ارائه دهیم تا معلمان فرصت بیشتری برای آموزشهای مبتنی بر بازی و تعامل داشته باشند.

نظارت بر روند آموزش

یکی از مشکلات رایج در کلاس های عادی عدم نظارت بر روند تدریس است. تدریس وقت و انرژی زیادی از مدرس می‌گیرد و این باعث می شود نتوانند پیشرفت دانش آموزان خود را زیر نظر داشته باشند. این در حالی است که در کلاسهای هیبریدی تمرکز بر روی تمرین و نظارت است. حتی هدف از بازی های گروهی برگزاری آزمونهای نامحسوس است.