دقت کنید: آموزشگاه زبان ره‌آورد بر اساس معیارهای مشخص شده در این صفحه در لیست بهترین آموزشگاه‌های زبان اصفهان قرار گرفت. جهت مطالعه بیشتر کلیک کنید.

چک لیست معیارها

نام موسسه
آموزشگاه زبان ره‌آورد
مدیر آموزشگاه
محمد دادخواه
مدیر آموزش و ارزیابی
بله، دارد
سیستم آموزشی استاندارد
بله، دارد
آزمون تعیین سطح
بله، دارد
تیم برگزاری آزمون
بله، دارد
نگهداری سوابق آموزشی
بله، دارد

سیستم آموزشی

تعداد جلسات ترم15 جلسه
مدت هر جلسه90 دقیقه
متوسط شهریهیک میلیون تومان
کتاب‌های مقدماتیFirst Friends
کتاب‌های گروه کودکانFamily Friends
کتاب‌های گروه نوجوانانTeen to Teen
کتاب‌های گروه بزرگسالانTop Notch
Advanced Level
SUMMIT

اطلاعات تکمیلی

دفتر مرکزی03134343017
خانه اصفهان، میدان ماه فرخی، خ ماه فرخی ،خ گلریز