دقت کنید: آموزشگاه زبان سفیر بر اساس معیارهای مشخص شده در این صفحه در لیست بهترین آموزشگاه‌های زبان اصفهان قرار گرفت. جهت مطالعه بیشتر کلیک کنید.

چک لیست معیارها

نام موسسه
آموزشگاه زبان سفیر
مدیر آموزشگاه
مهدی باقری
مدیر آموزش و ارزیابی
بله، دارد
سیستم آموزشی استاندارد
بله، دارد
آزمون تعیین سطح
بله، دارد
تیم برگزاری آزمون
بله، دارد
نگهداری سوابق آموزشی
بله، دارد

سیستم آموزشی

تعداد جلسات ترم16 جلسه
مدت هر جلسه90 دقیقه
متوسط شهریهیک میلیون تومان
کتاب‌های مقدماتیSuper Minds
کتاب‌های گروه کودکانSuper Minds
کتاب‌های گروه نوجوانانProject
کتاب‌های گروه بزرگسالانEvolve Series
Advanced Level
Evolve Series

اطلاعات تکمیلی

شعبه‌ی پسرانه
03136610383
خیابان شیخ مفید، کوچه ۵، سعدی جنوبی
شعبه‌ی دخترانه
03136276625
خیابان توحید میانی نبش کوچه 17(کوچه گلستان)