تحصیلات:

لیسانس آموزش زبان از دانشگاه کاشان

سوابق :

تدریس زبان انگلیسی از سال ۱۳۹۸ در آموزشگاه پرستو دانش

تدریس زبان انگلیسی از سال ۱۳۹۹ در مدارس دو زبانه

دوره های گذرانده شده:

گذراندن دوره های TTC در اموزشگاه دنیای زبان

گذراندن دوره های روش های تدریس نوین در موسسه ی علوی

گذراندن دوره های ایلتس در آموزشگاه دنیای زبان

مهارت ها:

مسلط به زبان انگلیسی

مسلط به ICDL

مقاله ها:

بررسی کتب درسی زبان دبیرستان