توجه داشته باشید برای دانلود فایلهای زیر نیاز به اکانت جیمیل دارید.

ابتدا یک اکانت جیمیل بسازید و سپس با کمک آن فایل های زیر را دانلود کنید.

First Friends

لینک دانلود فایل صوتی کتاب های First Friends و Picture Dictionary

لینک دانلود فایلهای PDF کتاب های First Friends و Picture Dictionary

Family Friends

لینک دانلود فایل های صوتی کتاب های Family Friends  ورژن 2

لینک دانلود فایل های PDF کتاب های Family Friends  ورژن 2

Teen to teen

لینک دانلود فایل های صوتی کتاب های Teen to teen 

لینک دانلود فایل های PDF  کتاب های Can you believe it?

لینک دانلود فایل های PDF کتاب های Teen to teen

Top notch

لینک دانلود فایل های صوتی کتاب های Top notch ورژن 3

 لینک دانلود فایل های PDF  کتاب های Top notch ورژن 3