نمونه مدارک اعطایی موسسه پرستو


نمونه مدرک برای گذراندن دوره های سری کتاب First Freinds که بعد از گذراندن شش ترم به زبان آموز اعطا می شود.


certificate

بقیه مدارک مشابه همین مدارک خواهد بود، فقط نام دوره ها متفاوت است.


برای ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید.